oleje a maziva autochemie autokosmetika technické kapaliny ředidla
hekra_logo
o firme aktuality produkty akce distributoři ceník objednávka ke stažení kontakty Hekra Motor Centrum
OLEJE A MAZIVA
AUTOCHEMIE
AUTOKOSMETIKA
TECHNICKÉ KAPALINY
ŘEDIDLA
 


Technický list
Bezpečnostní list
Certifikáty a prohlášení

nemrznoucí smes do topení nemrznoucí kapalina do topení nemrznoucí kapalina do topných systému nemrznoucí kapalina do solárních systému


nemrznoucí antikorozní kapalina (smes) do topení a topných i solárních systému: chrání systém pred poškozením mrazem, korozí a vznikem usazenin; výrazn? prodlužuje životnost topného systému; dlouhodob? chrání ocel, litinu, hliník, m??, slitiny hliníku a slitiny m?di p?ed korozí; je neškodný v??i gumám a plast?m (expanzní nádržky, t?sn?ní,...) P?i použití v systémech s nuceným ob?hem je nutno se ?ídit pokyny jejich výrobce. Spoje musí být dokonale provedeny, nebo? Decotherm obsahuje inhibitory koroze, zamezující tvorb? rzi. P?ípadné net?snosti se tedy nemohou samovoln? ut?snit vznikajícími korozními zplodinami, jak se tomu d?je u systému napln?ného pouze vodou. T?sn?ní spoj? musí být odolná p?sobení glykol?. Životnost inhibitor? koroze je u vodou z?ed?ného FLAMIXU po napln?ní do topného systému 2-3 roky, p?ípadn? i více - závisí na konstrukci systému a jeho stavu. Odpar vody ze systému se dopl?uje p?ed každou zimní sezónou; po dopln?ní doporu?ujeme zkontrolovat bod tuhnutí nápln?. ?ed?ní FLAMIX termo voda 13,4% 86,6% = -5°C; 21,1% 78,9% = -10°C; 27,9% 72,1% = -15°C non-freezing anti-corrosive liquid for heating systems it protects the system against the damage by frost, corrosion and rise of settlings; it extends significantly the heating system service life, it protects steel, cast iron, aluminum, copper, aluminum alloys and copper alloys against corrosion for a long time; it is friendly to rubbers and plastic materials (expansion tanks, sealing, ...) Dilution FLAMIX termowater 13,2%86,6%=-5

Balení:  
4l, 10l, 50l, 200l, voln