top of page

AdBlue

Charakteristika AdBlue

AdBlue je kapalné aditivum, chemicky vysoce čistý vodný roztok syntetické močoviny.

Za běžných podmínek je močovina čirá jako voda, je netoxická a pro běžnou manipulaci naprosto bezpečná.

Roztok má omezenou životnost (nejčastěji 36 měsíců), stárnutím dochází k poklesu kvality (klesne podíl močoviny). Močovina by se proto měla skladovat při teplotách do 25 °C. Teplota tuhnutí je −11 °C, a proto bývá často ve vozidlech určených do chladnějších podmínek používán systém ohřevu nádrže (případně i vedení s AdBlue) pomocí chladicí kapaliny motoru nebo elektricky, případně je jako ochrana proti zmrznutí používáno zpětné odčerpávání ze vstřikovacího ventilu do nádrže (po vypnutí motoru).

Důležitým faktorem pro určení kvality je mimo jiné Norma DIN 70070 a ISO 22241.

Dodávané balení:  
Sud 200 l, Kontejner 1 000 l, Cisternové dodávky

 

bottom of page